GDPR PRO BD

Co je GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (překlad ang. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat a údajů občanů.

Kdy tato změna přichází?
Období od dubna 2016, kdy bylo GDPR schváleno, do května 2018, kdy vstoupí v platnost, je určeno přípravě. Během této doby musí všechna Bytová družstva zrevidovat své informační systémy a postupy nakládání s osobními údaji. Během tohoto období přijmou také jednotlivé státy EU prováděcí zákon, jímž upřesní více než padesát bodů, které GDPR svěřuje do jejich národní pravomoci.

Dopady GDPR na bytová družstva
Poviností Bytových družstev je  zajistit dostatečnou bezpečnost pro osobní údaje všech vlastníků jednotek a to v případě:

 • Předávání údajů třetím stranám.
 • Záznamů z kamerových systémů.
 • Čipových nebo karetních přístpu do domu.

Nové požadavky na ochranu osobních údajů musí bytová družstva (BD) implementovat do 26. 5. 2017.
Nutnost podřídit veškeré procesy v bytovém družstvu nařízení GDPR je zvýšena v případě, že družstvo:

 • Využívá služeb správcovské společnosti nebo účetní společnosti.
 • Provozuje v domě bezpečnostní kamery nebo elektronické přístupy.

Co mám dělat popř. jak GDPR řešit?
Nabízíme vám jednoduché řešení. Stačí vyplnit poptávkový formulář a po zaslání nabídky se rozhodnout, zda si u nás GDPR audit (včetně realizace právních změn) objednat nebo řešit jinou cestou.

Náš přístup k zajištění shody s Nařízením GDPR

 • Prvotní konzultace a seznámení se s fungováním BD nebo SVJ
 • Příprava projektu Implementace GDPR pro dané BD nebo SVJ ve Freelo
 • Následuje datový audit ve spoluprací s BD nebo SVJ formou vyplňování formulářů
 • Vyhodnocení datového auditu včetně doporučení na technická a bezpečnostní opatření
 • Kontrola všech právních dokumentů v rámci právního auditu
 • Vyhodnocení právní auditu včetně přípravy směrnice a následné doporučení na úpravy smluv, souhlasů a jiných dokumentů
 • Závěrečná konzultace
 • Možnost využití extra balíčků (školení a kontrola implementace)
NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA GDPR PRO SVJ JAK GDPR AUDIT PROBÍHÁ?